Các thành viên của Happy team

Chân dung Giải vàng Cúp Vươn khơi – Thùy Linh